Msen her Cighan Jijingi

Aôndo ka We u fe ishima i hanma or, man U ongo hanma mhen u nan, man U nenge sha hanma kwagh u ken myer kpaa ye. Nahan, wanger asema ase sha mve u Cighan Jijingi, er se soo U a ishima i môm, man se wuese We sha inja yô Amen.

Ter, ka her a we man orsuurrunishima A dugh ye. Nahan, Wea lumun yô, A wanger se asema man A hemen se sha gbenda u mimi cii, er Wan Wou A tende zwa a vese nahan. Amen.

Ter, agee a Cighan Jijingi a lu hen a vese er Una kile asema ase sha mhôônom Nam, man Una war se sha hanma kwaghbo cii yô. Amen.

Ter u hembanagee man u mhôôn, A na se iember man shi bem, uma u veren sha ikev Na man shi mgemishima u mimi kpaa. A na se gratia u Cighan Jijingi man msuurunishima Na kpaa, man A taver se er mayange se kera gban wer sha aeren a dedoo ga yô. Amen.

Katekisma
Msen her Cighan Jijingi